Poimintoja vuoden 2000 budjetista

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Ratamäärärahat vähenevät ensi vuonna 16 miljoonaa markkaa 1 841 miljoonaan. Pääosa menee kunnossapitoon. Rahallisesti mittavimmat jatkuvat hankkeet ovat sähköistäminen, kulunvalvontalaitteiden asennustyö, Helsinki - Tampere-rataosuuden nosto ja Leppävaaran kaupunkirata.

Tiemäärärahat nousevat 69 miljoonalla 4 121 miljoonaan markkaan. Raha riittää lähinnä kunnossapitoon, eikä yhtään uutta tiehanketta aloiteta. Jo päätetyistä hankkeista mittavin on syksyllä 2001 avattava Porvoo - Koskenkylä-moottoritieosuus valtatie 7:llä.

Joukkoliikennepalvelujen ostoon ja tukemiseen varataan 45 miljoonaa markkaa tämänvuotista vähemmän. Syynä on lisääntynyt kilpailu ja Vuosaaren metron valmistuminen. Merenkurkun kurkun lauttaliikenne saa tukea 8 miljoonaa.

Sanomalehdistön tukemiseen myönnetään ensikin vuonna 75 miljoonaa markkaa.

Taiteen ja kulttuurin määrärahat kasvavat 9 prosenttia 1 724 miljoonaan markkaan. Lisäys rahoitetaan pääosin kasvaneista veikkausvoittovaroista.

Liikunnalle ja nuorisotyölle budjettiesitys tarjoaa 14 miljoonan markan lisärahaa.

Tieteen tukemiseen esitetään 1 016 miljoonaa, mikä on 17 miljoonaa markkaa tätä vuotta enemmän.

Helsingin kulttuurikaupunkihanke saa ensi vuonna 30 miljoonaa aikaisemmin myönnettyjen 20 miljoonan markan lisäksi.

Kehitysyhteistyöhön ehdotetaan 2 504 miljoonaa markkaa eli 131 miljoonan lisäystä. Osuus bruttokansantuotteesta säilyisi tämän vuoden tasolla eli 0,34 prosentissa.

Pakolaiskiintiötä ollaan kohottamassa ensi vuonna 50 henkilöllä 700 henkilöön.

Lasten päivähoito kallistuu ylimmässä tuloluokassa, ja maksun voi ensi vuonna periä kaikilta 12 kuukaudelta. Yksinhuoltajan maksu nousee, kun kuukausitulo ylittää 13 864 markkaa, ja ylin 1 100 markan maksu peritään 14 715 markkaa kuussa ansaitsevalta. Kolmihenkisellä perheellä vastaavat rajat ovat 16 988 ja 18 052 markkaa.

Vesioikeudet, asunto-oikeudet ja maaoikeudet lakkautetaan. Jälkimmäisten tehtävät siirtyvät käräjäoikeuksille ja vesioikeuden tehtävät ympäristölupaviranomaisille.

Presidentinvaalien ja kunnallisvaalien toimittamiseen ensi vuonna varataan 96,5 miljoonaa markkaa. Vaalilasku alenee kolmanneksen tämänvuotisesta.

EU-jäsenmaksu on budjettitalouden osalta ensi vuonna 6 915 miljoonaa markkaa. Maamme nettomaksuasema ei käy ilmi budjettiesityksestä, sillä osa etenkin tulevasta EU-rahasta liikkuu budjetin ulkopuolitse.

EU-sihteeristö siirretään ulkoministeriöstä valtioneuvoston kansliaan, mikä näkyy pääluokkien välisessä varainjaossa.