Salo-lisästä kiistaa

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Kipakkaa keskustelua synnyttäneen, voimassa olevaa työsuhdetta vaativan Salo-lisän maksatus mittaa perheiden tasa-arvoista kohtelua tänään Salon sosiaalilautakunnassa.

Sosiaaliviraston lapsiperheiltä saaman runsaan palautteen mukaan työttömiltä Salo-lisän kieltävä malli lisää eriarvoisuuuden lisäksi myös päivähoitopaikkojen kysyntää.

Työsuhdevaatimus vähentäisi tukea saavien määrää jopa 200 perheellä.

Salo-lisää on maksettu keskimäärin 360:lle perheelle tammi-elokuun aikana.

Kotona tai yksityisesti hoidettaville alle kolmivuotiaille maksettavaksi kunnallisen tuen määräksi esitetään joko entisen suuruista 1200 markkaa, päivähoitomaksuun sitoutettua lisää tai tuhatta markkaa.

Yksityisen hoidon tuki vaihtelee eri malleissa 600:sta 800:aan sataan markkaan.

Turun Radio