Roskapankki Arsenal-Silta lopetetaan

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal-Sillan toiminta lopetetaan. Hallitus päätti asiasta torstaina.

Arsenal-Sillan lopettaminen kuuluu osana omaisuudenhoitokonserni Arsenalin lopettamiseen.

Arsenal-Silta lopetetaan vapaaehtoisella selvitysmenettelyllä. Tämän varmistamiseksi hallitus valtuutti pankkitukea hoitavan Valtion vakuusrahaston antamaan sitoumuksen, ettei se vaadi yhtiön omaisuutta konkurssiin yhtiön ylivelkaisuudesta huolimatta.

Näin varmistetaan, että mahdollisimman suuri osa yhtiöön pumpatusta pankkituesta saadaan takaisin valtiolle.

Valtio omistaa roskapankin osakkeista suurimman osan. Muilla osakkenomistajilla on vajaat prosentti osakkeista.

Pienomistajat ovat riidelleet valtio-omistajan kanssa oikeudessa mm. lunastusoikeudesta ja -hinnasta.

Arsenal-Silta perustettiin hoitamaan entisen STS-pankin luottoja ja kiinteistöjä.