WWF: Luonto köyhtyy kiivaimmin makean veden ympäristössä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Ympäristöjärjestö World Wildlife Fundin ( WWF ) eli Maailman Luonnonsäätiön tuoreen raportin mukaan luonnon monimuotoisuus on vuosina 1970 - 1995 vähentynyt eniten makean veden elinympäristöissä eli järvissä, joissa, puroissa ja kosteikoissa.

WWF:n mielestä erityisen hälyttävää on sammakkokantojen romahtaminen eri puolilla maailmaa. Tämän arvellaan johtuvan muun muassa elinympäristöjen häviämisestä kuivatuksen ja rakentamisen vuoksi.

Suomessa ei ole havaittu samanlaista sammakkokantojen romahdusta kuin muualla maailmassa. Suomen WWF:n pääsihteerin Timo Tannisen mukaan Suomessakin on muutettu kosteikkoluontoa, kuten lintujärviä ja suoluontoa melkoisesti. Esimerkiksi Suomen soista puolet on ojitettu.

Metsien pinta-ala vähenee

WWF:n Living Planet -raportin mukaan vuosina 1970 - 95 metsien pinta-alasta hävisi 10 prosenttia. Vuodessa hävisi noin 150 000 neliökilometriä metsää. Tämä vastaa lähes puolta Suomen pinta-alasta.

Pohjoisen ja lauhkeiden vyöhykkeiden metsien pinta-ala on pysynyt suunnilleen ennallaan tai jopa hieman lisääntynyt.

Sen sijaan Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan metsäpeitteen pinta-ala on vähentynyt viidenneksen.

Euroopan ja Aasian, Venäjä mukaan luettuna, alkuperäisestä metsäpeitteestä on hävinnyt 70 prosenttia lähinnä maatalouden ja karjankasvatuksen takia.

Korallit haalistuvat

Meriympäristön tilasta kertoo korallien haalistuminen. Tällä ja viime vuosikymmenellä on havaittu nelisensataa korallien haalistumistapausta, kun edeltävän 100 vuoden aikana tapauksia havaittiin vain kolme.

Haalistumisen syyksi epäillään ilmaston muuttumista ja säätiloihin vaikuttanutta El Nino -ilmiötä.

WWF julkaisee vuosittain maailman luonnon tilasta katsauksen, jossa pyritään mittaamaan ihmisen toiminnan vaikutusta maapallon metsiin, makeaan veteen ja meriekosysteemeihin.