Kokoomuksen naiset: Naisia syrjitään työmarkkinoilla

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Naisten asema työmarkkinoilla on heikentynyt kunta-alan säästöjen ja 90-luvun laman seurauksena toteaa Kokoomuksen Naisten Liitto.

Naisten ja miesten palkkaerot kasvavat ja naisten työskentely osa-aika- tai pätkätyössä lisääntyy koulutuksesta ja työkokemuksesta riippumatta, todetaan liiton 80-vuotisjuhlakokouksen julkilausumassa.

Samalla yhteiskunnan naisten koulutukseen uhraamat resurssit jäävät käyttämättä tai niitä hyödynnetään riittämättömästi.

Työelämän paineet vaikuttavat myös perhe-elämään kielteisesti, joka näkyy mm. lasten ja nuorten pahoinvointina. Liiton mukaan määräaikaisista työsuhteista onkin päästävä eroon siellä missä työtä on.

Naisvaltaiset alat ovat usein matalapalkka-aloja, joissa tulospalkkioita ja palkkaliukumia ei juuri tunneta. Naiset myös työskentelevät miehiä useammin palvelusektorilla, jossa palkat ovat alhaisemmat.

Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin entinen puolustusministeri Anneli Taina (kuvassa), entisen puheenjohtajan Pirjo-Riitta Antvuoren luopuessa tehtävästä. Tainan lisäksi muita ehdokkaita ei liiton johtoon ollut.