Raha-automaattiyhdistyksen pelimonopoli voi jatkua

Yle Uutisten artikkeliarkisto

EY-tuomioistuin on hyväksynyt Raha-automaattiyhdistyksen pelimonopolin. Luxemburgissa tiistaina antamassaan päätöksessä tuomioistuin katsoo, ettei RAY:n monopoli ole ristiriidassa EU:n perussääntöjen kanssa.

Suomen arpajaislaki ei loukkaa palvelujen tarjoamisen vapautta, tuomioistuin toteaa.

Sen mukaan EU:n säännöt eivät estä antamasta automaattipelien monopolia RAY:lle, kun huomioon otetaan yleisen edun mukaiset päämäärät.

Peliautomaatit tuottavat RAY:lle yli kaksi miljardia markkaa, josta valtaosa jaetaan avustuksina terveys- ja sosiaalialan järjestöille.

Sitä Suomi käyttikin monopolin perusteena vastauksessaan tuomioistuimelle. Lisäksi Suomi korosti, että monopoli estää liiketoiminnan, joka hyödyntäisi ihmisten pelihalua.

Tuomioistuimen mukaan jokaisen jäsenmaan on päätettävä, annetaanko rahapelimonopoli jollekin julkiselle elimelle.

Suomen lainsäädäntö ei syrji ketään kansalaisuuden perusteella, koska sitä sovelletaan niin suomalaisiin kuin ulkomaalaisiinkin, tuomioistuin katsoi.

Koko unionin ennakkoratkaisu

EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisua pyysi Vaasan hovioikeus, jolle suomalainen yrittäjä oli valittanut sakoistaan.

Mies oli tuonut Suomeen pelilaitteita, jotka jakoivat rahapalkintoja. Hän katsoi RAY:n monopolin rikkovan tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden periaatetta.

Suomen pelimonopoli ei ole ainutlaatuinen, vaan vastaavanlaisia on useissa EU-maissa. Suomalaiset sen sijaan ovat unionissa poikkeuksellisen pelihimoista kansaa.