EU-maissa yhä naisten töitä ja miesten töitä

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tuoreen selvityksen mukaan naisten työllisyysaste oli EU:n alueella viime vuonna 20 prosenttiyksikköä alempi kuin miesten. Myös naisten ja miesten työtehtävissä on suuria eroja.

Työikäisistä naisista kävi viime vuonna töissä 51 prosenttia. Naisten osuus on hieman kohentunut viiden viime vuoden aikana, mutta viime vuonna miesten työllisyys lisääntyi hieman enemmän kuin naisten.

Työelämää hallitsee myös edelleen jakautuminen nais- ja miesvaltaisiin aloihin. Lisäksi miehet ovat naisia korkeammalla työpaikan hierarkiassa.

Naisten työttömyysaste oli 11,5 prosenttia, miesten hieman alle 8,5 prosenttia.

Palkkaerot yhä suuret

Naisten keskimääräinen tuntipalkka on vain 76 prosenttia miesten palkasta.

Tasa-arvoisinta palkkaus on Ruotsissa, Saksan itäosassa, Tanskassa, Luxemburgissa ja Belgiassa. Suurin palkkakuilu on Kreikassa, Hollannissa, Espanjassa ja Itävallassa.

Naisesimies johtaa naisia

Vuonna 1996 tehdyn tutkimuksen mukaan EU-maiden naisista 17 prosenttia oli esimiestehtävissä, kun miesten osuus oli kolmannes.

Naisesimiehillä oli myös keskimäärin vähemmän alaisia kuin miesesimiehillä.

Naisesimies oli 39 prosentilla naisista mutta vain kahdeksalla prosentilla miehistä.

Euroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiön tutkimuksesta kävi ilmi myös, että naisilla oli vähemmän vaikutusvaltaa työaikoihinsa sekä päätöksentekoon työpaikoilla.

Naisen johtamilla työpaikoilla kommunikaatio, osallistuminen ja tiimityöskentely olivat kuitenkin yleisempiä kuin miesten johtamilla.

Naiset ovat selvästi miehiä useammin työssään tekemisissä ihmisten kanssa, hoivatöissä, opettajina ja palveluammateissa.

Miehet työskentelevät useammin tekniikan parissa.

Naiset taas käyttivät työssään miehiä useammin tietokoneita.

Ahdistelu ja syrjintä naisten ongelmia

Miehet altistuvat työssään naisia useammin melu-, kuumuus-, kemikaali- yms. riskeille.

Naisten uhkana on puolestaan seksuaalinen ahdistelu sekä syrjintä.

Kolme prosenttia naisista oli joutunut seksuaalisen ahdistelun ja neljä prosenttia sukupuolisen syrjinnän kohteeksi viimeisen vuoden aikana. Miehillä lukemat jäivät alle prosenttiin.

Ahdistelu ja syrjintä lisäsivät stressiä sekä mm. päänsäryn kaltaisia oireita.

Ruumiillisen väkivallan uhriksi oli työssään joutunut neljä prosenttia naisista ja kolme prosenttia miehistä.

Työelämän tasa-arvoa puitiin Helsingissä