Porvoollla vähäntarjottavaa Dysfasialapsille

Porvoon kaupungin keinot dysfasialasten koulutuksen ja päivähoidon järjestämiseksi ovat rajalliset.

Toukokuussa tehdyn selvityksen mukaan kaupungissa on runsaat 200 alle kouluikäistä lasta, joilla on puheen tai kielellisen kehityksen vaikeuksia. Heistä vain noin puolet saa puheterapiaa.

Kouluiässä olevat on tähän saakka kuljetettu Hyvinkäälle erityiskouluun, nyt Hyvinkää hätistelee ulkopaikkakuntalaiset koulustaan, joten opinahjo pitäisi löytyä Porvoosta.

Kaupunki yrittää ratkaista asian ensi vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Radio Itä-Uusimaa