Hyppää sisältöön

Tutkimus: Perheellä suuri vaikutus nuoren uravalintaan

Perhe vaikuttaa suuresti lapsen kouluratkaisuihin ja sitä kautta myös uravalintaan, kertoo tuore tutkimus.

Vanhempien koulutus ja ammatti vaikuttavat siihen, miten perhe suhtautuu koulutukseen ja kuinka paljon vanhemmat osallistuvat lapsensa koulunkäyntiin.

Asenteet puolestaan vaikuttavat nuorten ammatilliseen identiteettiin ja suhtautumiseen tulevaisuuteen.

Kasvatustieteen maisteri Tero Järvisen väitöskirja tarkastettiin perjantaina Turun yliopistossa. Tutkimus perustuu noin 300 turkulaisnuorelle tehtyyn kyselyyn ja 19 nuoren haastatteluihin ja kirjoitelmiin.

Järvinen jakoi nuoret neljään ryhmään sen perusteella, kuinka paljon he olivat vielä vanhempiensa ja kodin vaikutuspiirin alaisuudessa.

Kulttuurin uusintajiksi tutkimuksessa nimettiin nuoret, jotka olivat varmoja uravalinnastaan ja tukeutuivat ratkaisussaan kodin traditioon. Tuleva opiskelusuunta oli selkiytynyt heille jo varhain eikä muita vaihtoehtoja edes pohdittu.

Individualistit olivat myös valinnastaan varmoja, mutta päätös oli vaatinut heiltä tietoista pohdintaa. Nämä nuoret olivat hakeutumassa aloille, jotka poikkesivat kodin perinteestä.

Etsijät olivat vielä kotinsa vaikutuspiirissä, mutta heillä ei vielä ollut selkeää koulutuksellista tai ammatillista päämäärää. Valinta oli heillä vielä kesken ja he hakivat lisäaikaa menemällä yleensä lukioon.

Ajelehtijat olivat epävarmoja ja heitä yhdisti halu irtautua kodin vaikutuspiiristä. Heillä ei ollut selkeitä päämääriä. Nämä nuoret suhtautuivat koulunkäyntiin kielteisesti.