Tutkimus: raitis nuori on harvinaisuus

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Nuorison alkoholin ja tupakan käyttökerrat ovat lisääntyneet, tytöillä suhteellisesti enemmän, kertoo tuore väitöstutkimus, jossa seurattiin Ylivieskan nuoria.

Nuoret tutustuvat tupakkaan ja alkoholiin noin 12 - 13 -vuotiaina, päivittäinen tupakointi alkaa noin 15-vuotiaana. Alkoholin käyttö tihenee iän myötä muuttuen humalahakuisemmaksi.

Tutkimuksen mukaan vain 10 prosenttia lukion päättöluokan ikäryhmästä on täysin raittiita. Raittiiden tyttöjen osuus on vähentynyt huomattavasti enemmän kuin poikien.

Koulujen panostamisessa päihdekasvatukseen löytyi merkittäviä eroja. Tutkimuksessa todetaan muun muassa, että opettajien terveyskasvatuskoulutusta tulisi lisätä niin perus- kuin täydennyskoulutuksena.

Tutkimuksen tehneen kasvatustieteiden lisensiaatti Leena Karekiven mukaan myös vanhempien vastuuta tulee painottaa ja koulujen tulisi joka vuosi järjestää aiheesta kertovia vanhempainiltoja.

Karekiven väitöstutkimuksessa nuorten tupakointi ja päihdekäyttäytymistä seurattiin vuosina 1989 - 1998.