Vaalirahoitus halutaan julkiseksi

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Vaalirahoituksen julkisuutta aiotaan lisätä siten, että vaaleissa valituksi tulleiden olisi ilmoitettava kampanjansa rahoituksesta.

Vaalirahoituskomitea ehdottaa että ilmoitusvelvollisuudesta tulisi säätää laki. Komitea luovutti mietintönsä torstaina oikeusministeri Johannes Koskiselle.

Komitea lähtee ehdotuksessaan siitä, että eduskunta-, europarlamentti- ja kunnallisvaaleissa vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuus olisi valituksi tulleilla sekä heidän varahenkilöillään. Myös muut ehdokkaat voisivat tehdä ilmoituksen. Presidentinvaalissa ilmoitusvelvollisuus koskisi kaikkia ehdokkaita.

Jokaisen erillisen tuen arvo ja antaja olisi ilmoitettava, jos tuen arvo on vähintään 20 000 markkaa.

Ulkopuolinen tuki tulisi ilmoittaa eriteltynä. Erikseen tulisi ilmoittaa yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä, puolueilta sekä muilta yhteisöiltä saaduista tuloista.

Mietinnön luovutuksen yhteydessä julkistettiin viime eduskuntavaaleista tehty rahoitustutkimus. Sen mukaan ehdokkaan kulut kampanjoinnista olivat keskimäärin 43 000 markkaa.

Vihreät jättivät eriävän mielipiteen vaalirahoituksen julkisuudesta. Vihreiden mukaan "asia etenee köpöttelemällä". Vihreiden mukaan 20 000 markan raja on liian korkea. Yksityisten kertalahjoitusten tulisi olla julkisia jo 10 000 markasta lähtien.