Työturvallisuusrikoksista joutuu harvoin syytteeseen

Työturvarikoksista selviää alioikeuksissa edelleen sakoilla sellaisissakin tapauksissa, joissa työntekijä loukkaantuu tai kuolee, ilmenee Helsingin Sanomien selvityksestä.

Työturvallisuusrikosten enimmäisrangaistuksia korotettiin neljä vuotta sitten, mutta tämä ei näy käräjäoikeuksien antamista tuomioista.

Työrikoksia koskevat pykälät kuuluvat nyt rikoslakiin, mutta rikosjuttuja on edelleen vähän. Ennaltaehkäisevää vaikutusta lailla ei ole myöskään ollut, sillä työtapaturmien määrä työpaikoilla ei ole laskenut.

Alioikeuksien ratkaisut kuitenkin kertovat, että muista työrikoksista voi saada aiempaa ankarampia rangaistuksia. Esimerkiksi syrjinnästä on viime vuosina tuomittu kovempiin rangaistuksiin kuin uhrin halvaantumiseen johtaneista työturvarikoksista.

Käräjille eivät yleensä joudu yrityksen ylimmän johdon edustajat vaan uhrin lähimmät esimiehet. Myös yhteisöt joutuvat harvoin vahingonkorvausvastuuseen.