EU:n huippukokous loi turvapaikkajärjestelmää

Yle Uutisten artikkeliarkisto

Tampereella juuri päättynyt EU:n ylimääräinen huippukokous tavoitteli unionille yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmää.

Kokouksen päätöslauselma-

luonnoksen mukaan EU perustaa viiden vuoden ajaksi noin 1,5 miljardin markan rahaston, jolla autetaan turvapaikanhakijoita vastaanottavia maita. EU:n komissio muotoilee asiasta esityksen kesään mennessä.

Unionissa asuville EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille luonnos lupailee laajempia oikeuksia esimerkiksi koulutuksessa ja sosiaalieduissa.

Turvapaikanhakuun

selkeät säännöt

EU yrittää tulevaisuudessa sopia siitä, minkä maan on käsiteltävä mikäkin turvapaikkahakemus. Samoin koetetaan sopia yhteisistä normeista turvapaikanhakijoiden vastaanotossa sekä siitä, kuka määritellään pakolaiseksi.

Myöhemmin etsitään vielä pitemmälle menevää koko unionin yhteistä turvapaikkapolitiikkaa. Tästäkin asiasta EU:n komissio laatii esityksen vuoden sisällä.

Unioni yrittää päätöslauselmaluonnoksen mukaan hillitä pakolaisvirtoja jo lähtömaissa esimerkiksi kehitysavulla.

Poliisikoulu jää perustamatta

Luonnoksen mukaan Tampereen huippukokousväki on myös sopinut, että EU:lle perustetaan lähinnä syyttäjien yhteistyöelimenä toimiva Eurojust. Elimeen, jonka syntysanat on määrä lausua viimeistään vuonna 2001, tulee edustajia kaikista EU-maista.

Lisäksi kokouksessa on päätetty kansallisten syyttäjäviranomaisten yhteistyön tiivistämisestä ja yhteisten määritelmien etsimisestä rikosoikeudelle, syyteperusteille ja seuraamuksille.

Yhteisestä poliisikoulusta, jollaiselle etenkin Rooma olisi mielellään ryhtynyt isännäksi, ei sen sijaan syntynyt yksimielisyyttä. Korkeimmat poliisimiehet saavat kuitenkin vastedes eurooppalaista opetusta kansallisia kouluja verkostamalla.

Europolille lisävaltuuksia

EU-maiden johtajat vaativat poliisiyhteistyötä hoitavalle Europolille valtuuksia tutkia kaiken likaisen rahan liikkeitä. Nykyisin rahanpesun tutkinta käy vain, jos varat ovat peräisin huumekaupasta.

Rahanpesua voidaan torjua myös yhdenmukaistamalla jäsenmaiden järjestelmiä muun muassa tilien jäädyttämisessä ja takavarikoinnissa, Tampereen kokouksen päätöslauselmaluonnos esittää.