Uusi EU-verkosto rikosten torjuntaan

Yle Uutisten artikkeliarkisto

EU-maiden johtajat sopivat Tampereella uudesta yhteisestä rikostorjuntaverkostosta.

Viimeistään vuonna 2001 perustettavaan Eurojustiin tulee toimivallaltaan samantasoisia kansallisia syyttäjiä, poliiseja ja tuomareita. Verkoston tarkoitus on helpottaa syyttäjäviranomaisten työtä ja tukea erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden tutkimista.

Eurooppa-neuvosto kehottaa lisäksi perustamaan Amsterdamin sopimuksessa määrätyt yhteiset tutkintaryhmät huumausaine- ja ihmiskaupan sekä terrorismin torjuntaan.

Europol avainasemassa

Poliisiyhteistyövirasto Europolille huippukokous kehotti antamaan tarvittavat resurssit.

Rahan lisäksi Europolin tulisi saada jäsenvaltioilta operatiivisia tietoja sekä valtuudet pyytää maita aloittamaan tai tekemään tutkimuksia rikosasioissa tai perustaa yhteisiä tutkintaryhmiä tiettyjä rikollisuuden aloja varten.

Europolin oikeutta tutkia rahanpesua halutaan laajentaa huumekauppa-

tuloista kaikkeen likaiseen rahaan ja tilien jäädyttämistä aiotaan yhdenmukaistaa.

Huippukokous kiinnitti erityistä huomiota rahanpesuun ja vaati, että näiden rikosten yhteydessä viranomaisilla olisi oltava oikeus saada tietoja riippumatta pankki- ja liikesalaisuutta koskevista laeista.

Poliisiakatemia aluksi verkostona

Yhteisestä, kokonaan uudesta poliisikoulusta ei syntynyt yksimielisyyttä, vaan kansalliset koulut alkavat toimia verkostona.

EU-johtajat haluaisivat myös Euroopan poliisipäälliköiden toimintaryhmän, joka voisi yhteistyössä Europolin kanssa seuloa parhaita toimintatapoja ja tietoja valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden nykysuuntauksista ja suunnitella käytännöllisiä toimia.

Maat aikovat myös sopia yhteisistä määritelmistä kansallisessa rikosoikeudessa.

Aluksi keskitytään talousrikoksiin, ihmiskauppaan, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, huipputeknologiaan liittyvään rikollisuuteen ja ympäristörikollisuuteen.