Kuntayhteistyön uskotaan lisääntyvän

Kuntien määrä laskee voimakkaasti vuoteen 2025 mennessä, arvioivat kunta-alan asiantuntijat. Asiantuntijaraporteissa ei keskitytä kuntien pakkoliitoksiin, vaan yhteistyön oletetaan syntyvän vapaaehtoisesti.

Kotimaa

Tulevaisuudessa kunnat jakaantuvat entistä vahvemmin menestyjiin ja taantujiin. Suuret kasvukeskukset saattavat laajeta seutukunnan kokoisiksi tai jopa suuremmiksi. Syntyvien suurten kaupunkiseutujen arvioidaan olevan aiempaa kilpailukykyisempiä ja tarjoavan paremmat kilpailuedellytykset elinkeinoelämälle. Taantuvilla alueilla toiminnot keskittyvät alueen keskustaajamaan. Matkailu, vapaa-ajan asuminen sekä Venäjän kasvavat markkinat saattavat tosin tuoda uusia mahdollisuuksia syrjäseuduille. Kunnallisverotuksen odotetaan edelleen kiristyvän. EU:n sisäinen verokilpailu voi siirtää verotuksen painopistettä kiinteistöveroihin ja maksuihin. Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton, eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ja Svenska kulturfondenin tulevaisuustutkimushankkeesta. Manninen: Kolmatta sektoria kehitettävä Alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen mukaan peruskunta ei osassa maata ole enää tulevaisuudessa riittävä yksikkö palvelujen turvaajana, vaan jatkossakin tarvitaan sekä kuntarajat ylittävää yhteistyötä että kuntien yhdistymistä. Manninen sanoi Kuntapäivillä, että palveluiden tuottamistapoja on samalla rohkeasti monipuolistettava yrittäjyyttä ja kolmannen sektorin panosta vahvistaen. Kuntaministerin mukaan yhteiskunnan vastuun rinnalle ja osin myös sen sijalle tarvitaan Mannisen mukaan nykyistä enemmän ihmisten omaa, lähiyhteisöjen ja kolmannen sektorin vastuuta.

Kuntapalvelujen järjestäminen syyniin Sisäministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan kuntapalvelujen uudistamista. Työryhmän on määrä selvittää, miten kuntien lakisääteiset ja kuntien itselleen ottamat palvelut aiotaan järjestää. Myös kuntien yhteistyön ja kuntaliitosten tarve on tutkailtavana. Nykytahdilla kuntien tulot eivät riitä kattamaan menoja. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon kulut kasvavat seitsemän prosentin vuositahtia. Hallitus päättää vielä tämän vuoden aikana, mitkä kuntien tehtävistä siirretään valtiolle. Esille on nostettu muun muassa palo- ja pelastustoimi. STT, YLE24