Kotitalouksista suurin osa pistää sukanvarteen

Suomalaisista kotitalouksista 80 prosenttia säästää tai sijoittaa varoja. Kotitalouksista 24 prosentilla jää kulutuksen jälkeen rahaa säästöön enemmän kuin aiemmin ja 28 prosentilla vähemmän. Säästämisen lisäämistä nykyiseltä tasolta pitää mahdollisena 41 prosenttia kotitalouksista.

talous

Tiedot käyvät ilmi OP-sijoittajabarometristä, jota varten Taloustutkimus Oy huhtikuussa haastatteli 2 000:tta 15-74-vuotiasta suomalaista. Vastaajat olivat henkilöitä, jotka kotitaloudessaan vastaavat sijoituspäätöksistä. Kuukauden mediaanisäästö on 200 euroa.

Suosituimpia sijoitustuotteita ovat säästö- ja sijoitustilit, joita on 39 prosentilla vastaajista, sijoitusrahastot (36 prosenttia), maa- ja metsäomaisuus (33 prosenttia), määräaikaistalletukset (28 prosenttia) ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset (26 prosenttia). Osakkeita kertoi omistavansa viidennes kotitalouksista. Tärkeimmät sijoitustiedon lähteet ovat pankit, internet ja sanomalehdet.

Kysytyistä sijoituskriteereistä tärkein on sijoituspalvelun tarjoajan luotettavuus, toisena tulee sijoituksen turvallisuus. Asteikon loppupäästä löytyvät sijoituskohteen kotimaisuus sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuus.

Markkinaturbulenssista huolimatta rahastosijoituksiaan aikoo lisätä 19 prosenttia vastaajista. Sen sijaan rahastosijoituksiaan aikoo vähentää 11 prosenttia vastaajista. Niistä, jotka eivät aiemmin ole sijoittaneet rahastoihin, kuitenkin vain 8 prosenttia harkitsee nyt aloittamista. Suhtautuminen maailmantalouteen merkittävästi kielteisempi

Maailmantalouden suhteen suomalaisten käsitykset ovat yhdessä vuodessa muuttuneet merkittävästi kielteisemmiksi. Heikkenevään kehitykseen uskoi 45 prosenttia, kun vuosi sitten vastaava luku oli 22 prosenttia.

Heikoimmaksi arvioidaan USA:n talous, jonka 71 prosenttia vastaajista arvioi menevän alamäkeä. Eurooppaan heikkenevää kehitystä ennakoi 30 prosenttia vastaajista. Suomen kansantalouden parempaan lähitulevaisuuteen luotti 15 prosenttia vastaajista, kun päinvastaisella kannalla oli 23 prosenttia. Vuosi sitten vastaavat luvut olivat 34 ja 12 prosenttia. YLE Uutiset