Pienyrityksissä parhaat työolot

Työelämän laatua koskevat ongelmat ovat Suomen yrittäjien tekemän selvityksen mukaan pienissä yrityksissä selvästi vähäisempiä kuin suurilla työpaikoilla.

Kotimaa

Pienyrityksissä on mm. parempi tiedonkulku, avoimemmat suhteet johdon kanssa sekä vähemmän sairauspoissaoloja ja irtisanomisia.

Etenkin alle 10 hengen työpaikoilla laadulliset asiat ovat muita paremmassa kunnossa myös työpaikkakiusaamisten ja työnteon mielekkyyden osalta.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus katsoo pienyritysten työntekijöiden työolosuhteista antamien hyvien arvioiden johtuvan paljolti siitä, että niissä yrittäjä on lähellä työntekijää. Näin henkilöstön hyvinvointiin ja työmotivaatioon vaikuttavat tekijät nähdään arkipäivän työssä ilman organisaatioportaita.

Alle 10 hengen yrityksissä yhdeksän omistaja-johtajaa kymmenestä osallistuu alaistensa työhön, eikä keskijohtoa, esimiesporrasta tai henkilöstöpäälliköitä tarvita.

Järventaus katsoo selvityksen osoittavan, että työntekijöiden suhteellisen hyvä asema pienyrityksissä antaa mahdollisuuden vähentää työllistämisen esteenä olevaa sääntelyä.

Hän uskoo, että sääntelyä voitaisiin jatkossakin keventää heikentämättä työntekijän suojelua ja asemaa työpaikoilla.

Järventaus perustelee byrokratian vähentämistä etenkin sillä, että juuri pienet ja keskisuuret yritykset ovat heikon talouskasvun aikana kyenneet kasvattamaan työllisyyttä. STT

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus