Aivohalvauksen hoidossa suuria eroja

Toipuminen aivohalvauksesta riippuu pitkälti asuinpaikasta, selviää Aivohalvaus- ja dysfasialiiton selvityksestä.

Tällä hetkellä vain joka neljäs potilas saa laatukriteerit täyttävää hoitoa.

Arviolta viidensadan potilaan pysyvä laitoshoito tai kuolema voitaisiin välttää, jos aivohalvausyksiköitä ja liuotushoitoa olisi tarjolla kaikille.

Suurimpia ongelmia on se, että osa sairaanhoitopiireistä ei toistaiseksi ole halunnut investoida aivohalvausyksiköihin tai liuotushoidon vaatimien ympärivuorokautisten valmiuksien luomiseen.

Nyt liuotushoidon piirissä on noin 55 prosenttia väestöstä. AVH-yksikkö puuttuu muun muassa Kotkasta, Vaasasta, Kokkolasta ja Hämeenlinnasta.

Potilaita jää ilman riittävän nopeaa hoitoa myös sen takia, että hoitoon ohjaaminen on puutteellista tai potilas hakeutuu itse hoitoon liian hitaasti.

AVH-yksiköiden ja liuotushoidon on osoitettu parantavan aivoinfarktin hoitotuloksia huomattavasti. Yhdistelmähoidon ansiosta 37 prosenttia potilaista toipuu täysin, 61 prosenttia toipuu omatoimiseksi, sekä kolmen kuukauden kuolleisuus laskee viiden prosentin tasolle.

Aivoverenkiertohäiriöt ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Niihin sairastuu 14 000 ihmistä joka vuosi. Väestön ikääntyessä määrän ennustetaan entisestään kasvavan.