Eduskunta estäisi vapaan palvelukaupan

Eduskunta estäisi vapaan kaupankäynnin sosiaali- ja terveyspalveluilla. Eduskunnan suuri valiokunta korostaa EU:n palveludirektiivistä antamassaan lausunnossa, ettei se saa huonontaa Suomen hyvinvointipalveluita.

Kotimaa

Valiokunta vaatii direktiiviin myös muutoksia ja täsmennyksiä ennen sen hyväksymistä.

Lausunnon mukaan direktiivi ei saisi vaikuttaa Suomen päätösoikeuteen yleishyödyllisten palvelujen järjestämisestä.

Valiokunta vaatii, että direktiivin on mahdollistettava Suomen potilasvahinkolain mukaisen vakuutuksen vaatiminen myös ulkomaiselta palveluntarjoajalta.

Direktiivi ei myöskään saisi vaikuttaa ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvontaan kohdemaassa. Valiokunnan mukaan joka maassa tulisi olla kansallisen lainsäädännön ja yleissitovien työehtosopimusten pohjalta mahdollisuus valvoa siellä teetettävässä työssä noudatettavia työehtoja. Mahdollisiin rikkomuksiin pitäisi myös voida puuttua tehokkaasti.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi valiokunta suojaisi myös Suomen alkoholi- ja rahapelimonopolit.

EU: palveludirektiivin tarkoituksena on helpottaa palvelumyyntiä maasta toiseen.

Suomen eduskunta on ensimmäinen kansallinen parlamentti, joka näin varhaisessa vaiheessa on evästänyt hallitusta asiasta. Kaikkiaan kuusi erikoisvaliokuntaa antoi palveludirektiivistä lausuntonsa eduskunnan suurelle valiokunnalle. YLE24

Lähteet: Suuren valiokunnan lausunto palveludirektiivistä