Ministerien verisuonissa vaarallisia kemikaaleja

Ympäristöjärjestö WWF tutki kesäkuussa 14 EU-maan ympäristö- ja terveysministerin veret. Nyt julkaistujen tulosten mukaan näytteistä löytyi 55 kemikaalia.

luonto

Suomesta kokeeseen osallistui ympäristöministeri Jan-Erik Enestam (r.). Hänen verestään löytyi 38 kemikaalia, erityisesti PCB-yhdisteitä.

PCB:n valmistus ja käyttö kiellettiin Suomessa jo vuonna 1990, mutta ne ovat pysyviä aineita, jotka rikastuvat ravintoketjussa. PCB:tä on käytetty rakennusmateriaaleissa ja moottorien muuntajissa.

Pitkäaikainen altistus PCB:lle voi aiheuttaa maksavaurioita ja häiritä lisääntymistä.

Enestamin verestä löytyi myös mm. orgaanisia kloorattuja torjunta-aineita ja bromattuja palonestoaineita.

- Kemikaalien määrä veressäni oli epämiellyttävä yllätys. EU:n kemikaalilainsäädännön yhteydessä on puhuttu melkein pelkästään kustannuksista, kun pitäisi puhua myös lainsäädännön tuomista hyödyistä muun muassa ihmisessä ja luonnossa vähenevinä kemikaalimäärinä, Enestam kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Veritestit olivat osa WWF:n DetoX-kampanjaa, jonka avulla järjestö vaatii EU:ta ottamaan käyttöön tiukemmat säädökset kemikaalien käytölle.

Ministerien verinäytteistä tutkittiin 103 eri kemikaalia, joista löytyi siis 55. Löydetyistä kemikaalista 25 oli sellaisia, joita löytyi kaikilta ministereiltä.

Näistä 22 oli PCB-yhdisteitä, kaksi torjunta-ainetta ja yksi palonestoaine. Osa löydetyistä aineista on kielletty jo vuosikymmeniä sitten.

Löydettyjä kemikaaleja kertyy ihmisiin monelta taholta, mm. hajusteista, teflon-pannuista, pizzalaatikoista ja palonkestävistä sohvista.

WWF painottaa, että kaikilla ministereillä oli veressään kemikaaleja, joiden vaikutuksia ei juuri tunneta.

Teollisuuden käyttämistä 2 500 kemikaalista 86 prosenttia on sellaisia, joiden tiedot ovat puutteelliset, vaikka monien kemikaalien yhteys syöpiin, allergioihin, lisääntymisongelmiin ja lasten kehityshäiriöihin on tutkimuksissa osoitettu.

Verinäytteet otettiin kesäkuussa 2004 seuraavilta ministereiltä:

Terveysministeri Constantina Akkelidou, Kypros Ympäristöministeri Libor Ambrozek, Tsekin tasavalta Ympäristöministeri (testin ottohetkellä) Hans Christian Schmidt, Tanska Varaympäristöministeri Olavi Tammemäe, Eesti Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, Suomi Ympäristöministeri Serge Lepeltier, Ranska Ympäristöministeri Miklós Persányi, Unkari Terveysministeri Mihaly Kokeny, Unkari Varaympäristöministeri Roberto Tortoli, Italia Terveysministeri Juozas Olekas, Liettua Ympäristöministeri Laszlo Miklos, Slovakia Ympäristöministeri Christina Narbona, Espanja Ympäristöministeri Lena Sommestad, Ruotsi Ympäristöministeri Alun Michael, Iso-Britannia

WWF:n veritesteissä oli ministerien lisäksi myös 11 muuta vapaaehtoista. Heidän tuloksensa olivat hyvin samankaltaiset ministerien tulosten kanssa.

YLE24 Kooste ministerien veritestien tuloksista (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Ministeri Enestamin veritestitulokset