WWF: Suomalaiset kovia käyttämään luonnonvaroja

Suomalaiset käyttävät luonnonvaroja lähes nelinkertaisesti suhteessa niiden kykyyn uusiutua. Maailman luonnonsäätiön WWF:n raportin mukaan puuvaroja suomalaiset käyttävät väkilukuun nähden eniten maailmassa.

luonto

Kaikkiaan maailman ihmiset kuluttavat viidenneksen enemmän luonnonvaroja kuin planeetta pystyy tuottamaan, säätiön torstaina julkaisemassa Living Planet -vuosiraportissa sanotaan.

WWF:n mukaan luonnon köyhtyminen jatkuu edelleen: eläinlajien kannat ovat vähentyneet keskimäärin 40 prosenttia 30 vuoden aikana. Tropiikissa hävikki on ollut suurinta - 65 prosenttia.

WWF mittaa säännöllisesti lähes 150 maan tietojen perusteella ihmiskunnan ekologista jalanjälkeä. Se kuvaa ihmisen kuluttamien uusiutuvien luonnonvarojen määrää suhteessa niiden uusiutumiskykyyn.

Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman kärkeä, mikä johtuu pääasiassa juuri puuvarojen ja energian runsaasta käytöstä.

Living Planet -raportti kokonaisuudessaan (englanninkielinen) (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: Ylen Radiouutiset, STT, YLE24