MOT: Saako suomalaisten syrjintä jatkua Ahvenanmaalla?

Ahvenanmaa ei ole vielä vahvistanut Euroopan unionin jo vuonna 2000 vahvistamaa syrjintädirektiiviä. Projekti on kesken, mutta käytännössä suomalaisia ja suomen kieltä syrjitään Ahvenanmaalla, kertoo MOT-ohjelma.

luonto

Vuonna 2000 EU hyväksyi ns. syrjintädirektiivin. Sen mukaan kaikkia ihmisiä on kohdeltava samalla lailla, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumatta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että EU:n jäsenmaiden pitää sopeuttaa lainsäädäntönsä direktiivin mukaiseksi. Suomessa tämä tehtiin aiemmin tänä vuonna.

Ahvenanmaa ei ole vielä sopeuttanut lainsäädäntöään, mutta prosessi on täydessä käynnissä.

MOT-ohjelman mukaan Ahvenanmaalla kaikilla EU-kansalaisilla ei ole samoja oikeuksia. Ahvenanmaan lait ovat siis ristiriidassa EU:n syrjintäristiriidan kanssa.

- Koko Ahvenanmaan itsehallintojärjestelmä perustuu syrjintään. Tää on aika yllättävä, mutta näinhän se on kaikkialla. Siis jotta vähemmistö voidaan suojella, ja tässä mielessä ahvenanmaalaiset ovat vähemmistö Suomessa, niin tähän suojelukseen tarvitaan menetelmiä, erikoisjärjestelyjä, jotka syrjivät muita. Ja sitten järjestyksen ystävä totta kai kysyy, saako syrjiä? Vastaus on kyllä, mutta saa syrjiä ainoastaan kahdella edellytyksellä. Ensimmäinen: että syrjintään on objektiiviset perusteet ja että nämä perusteet ovat laissa, siis lakitasolla määriteltyjä. Objektiivisuus-laintaso ensimmäinen, toinen , että näitä objektiivisia lakeja sovelletaan ystävällisesti, ei aggressiivisesti, sanoo Ahvenanmaalainen Euroopan neuvoston vähemmistökomitean jäsen, Gunnar Jansson.

Suomalaisille syrjintä näkyy ja tuntuu käytännössä siinä, ettei maakuntaan muuttanut suomalainen saa ostaa sieltä kiinteää omaisuutta. Lisäksi hän ei saa perustaa yritystä, ennen kuin hän on saanut nk. kotiseutuoikeuden.

Kotiseutuoikeuden saaminen edellyttää viiden vuoden pysyvää asumista Ahvenanmaalla.

EU-direktiivi kieltää yksiselitteisesti mm. syrjinnän ammatin harjoittamisessa.

Myös suomen kieli on monasti käytännössä kiellettyä.

Suomalaislapsille ei saa opettaa esimerkiksi päiväkodissa lauluja ja leikkejä suomen kielellä.

- Henkilökunta halusi opettaa lapsille suomenkieltä, ensiks laulujen ja leikkien kautta kerran viikossa. Sitten siitä nousikin aikamoinen meteli, sitten siellä kunnanvaltuustossa vai hallituksessa, kumpika se nyt oli. Mutta siinä kävi niin, että kun siitä otettiin sitten keskustelu, niin siellä kunnanhallituksessa sitten kiellettiin se suomenkielen, suomenkieliset laulut ja riimut ja sadut. Että tää on yksikielistä aluetta, että tällaistakin saattaa ilmetä, kertoo vuosia Ahvenanmaalla asunut arkkitehti Visa Konttinen.

MOT Katso MOT-ohjelman käsikirjoitus täältä (siirryt toiseen palveluun)