Valtio pienentää Vapon omistustaan

Valtio pienentää omistusosuuttaan turve- ja puunjalostusyhtiössään Vapossa ja myy yhtiön osakkeita Metsäliitolle. Kaupan myötä valtion osuus pienenee 66,6 prosentista 50,1 prosenttiin. Metsäliiton osuus kasvaa täten 40,9 prosenttiin.

talous

Valtion omistus Vaposta laskee 50,1 prosenttiin, joka on vähimmäismäärä, jotta yhtiö säilyy valtionyhtiönä.

Samalla Metsäliitto myy tytäryhtiönsä Finnforestin voimalat ja bioenergiayhtiö Biowatin pellettitehtaat Vapolle.

Kaupasta on tehty esisopimus. Kaupan hinta on 47 miljoonaa euroa. Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Lähteet: Startel, YLE24