Kuluttajien luottamus talouteen laski yhä

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni lokakuussa jo toista kuukautta peräkkäin. Tilastokeskuksen laskema kuluttajien luottamusindikaattori putosi 9,6:een syyskuun 12,2:sta. Vielä elokuussa luottamuus- indikaattori oli 14,8:ssa.

talous

Syyskuusta heikentyivät etenkin kuluttajien arviot säästämismahdollisuuksista. Sen sijaan näkemykset työttömyyskehityksestä ja omasta taloudesta pysyivät suurin piirtein ennallaan.

Kuluttajista 28 prosenttia arvioi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Noin viidennes puolestaan arveli sen muuttuvan heikompaan suuntaan.

Oman taloutensa arveli kohentuvan 30 prosenttia kuluttajista. Vain suunnilleen joka kymmenes pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Lähes puolet kuluttajista ennakoi, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana. Päinvastaiseen kehitykseen uskoi 19 prosenttia.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. lokakuuta noin 1 500 Suomessa asuvaa henkilöä.

Lähteet: YLE24, Startel