Selvitys: Poliisin toiminnan valvonta puutteellista

Poliisi ei valvo tarpeeksi omaa toimintaansa, sanoo poliisin johtamisjärjestelmää ja sisäistä laillisuusvalvontaa selvittänyt apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka. Jonkka luovutti sisäministeriön pyytämän selvityksen ministeri Kari Rajamäelle (sd.) keskiviikkona.

Kotimaa

Jonkan raportin mukaan puutteellisesti on seurattu mm. poliisin uusien tutkintakeinojen, kuten telekuuntelun ja -valvonnan, peitetoiminnan ja valeostojen käyttöä.

Jonkan mukaan monet virheet saataisiin karsituksi, jos lähiesimiehet seuraisivat alaistensa toimintaa nykyistä tarkemmin.

Puutteita valvonnassa on myös ylemmällä tasolla. Etenkin Suojelupoliisin valvonta on ollut lähes olematonta.

Supon valvonta kuuluisi periaatteessa poliisin ylijohdolle, mutta Jonkan selvityksen mukaan ylijohdossakin oli todettu, että "Suojelupoliisia ei ole valvonut kukaan".

Ulkopuolisina tahoina poliisin toimia valvovat nykyisin eduskunta ja oikeusasiamies. Objektiivisuuden lisäämiseksi Jonkka esittää eduskunnan ja poliisin sisäisen valvonnan väliin uutta valvontaelintä.

Lisäksi apua voisi olla poliiseille annettavasta laillisuuskoulutuksesta ja säännöllisistä sisäisistä tarkastuksista.

Jonkan mielestä tarvitaan asennemuutosta, sillä tähän asti laillisuusvalvonta ei ole ollut korkealla poliisin tärkeysjärjestyksessä. Esimerkiksi poliisin ylijohdossa ja poliisin lääninjohdossa laillisuusvalvonta on hoidettu muiden tehtävien kylkiäisenä.

Jonkan selvitysraportin vastaanottanut sisäministeri Kari Rajamäki sanoo, että poliisitoiminnan valvonta lähti alamäkeen 1990-luvun alkupuolella, jolloin tulosohjaus otettiin käyttöön. Tulosohjauksen kuviteltiin korvaavan vanhanaikaiset laillisuustarkastukset, mutta näin ei käynytkään.

Lähteet: STT