1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Syöpäriski ei enää uhkaa Kärkölää

Kärkölän kunnan asukkaiden riski sairastua syöpään on uuden pohjavedenottamon myötä pienentynyt normaalille tasolle. Kärköläläisillä oli lisääntynyt vaara sairastua imusolmuke- ja pehmytkudossyöpiin vuosina 1972-86, jolloin kunnan vedenottamo oli puunkyllästysaineen saastuttama.

Tiirismaan kansanterveystyön kuntayhtymän ylilääkäri Pentti Lampi pitää uusinta tutkimustulosta erittäin merkittävänä Kärkölän 5000 asukkaalle.

Vedenottamon saastuminen huomattiin vasta vuonna 1987. Tuolloin sallittu kloorifenolipitoisuus vesijohtovedessä ylittyi 7-14-kertaisesti. Pohjavedestä löytyi puun sinistymisenestoainetta 56 000-190 000 mikrogrammaa litrassa, kun ihmiselle terveelliseksi oli määritelty korkeintaan 10.

Ennen vuotta 1971 Kärkölän syöpälukemat vastasivat tilannetta Tampereen yliopistosairaalan koko vastuualueella. Seuraavalla tutkimusjaksolla pehmytkudossyövät ja imusolmukesyövät yleistyivät Kärkölässä selvästi. Muissa syöpälajeissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

Syövän vaaraa kasvattivat sekä saastuneen veden juonti että läheisestä Valkjärvestä pyydettyjen kalojen syönti.