Kuluttajien luottamus talouteen laski

Kuluttajien luottamus omaan ja Suomen talouteen heikentyivät hieman marraskuussa lokakuuhun verrattuna.

talous

Työllisyyden kehityksestä ollaan hieman lokakuuta pessimistisempiä. Kuluttajista 48 prosenttia arvioi marraskuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 19 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen.

Sen sijaan näkemykset säästämisen mahdollisuuksista parantuivat selvästi lokakuuhun verrattuna, mikä nosti kuluttajien luottamusindikaattorin kokonaisuudessaan viime kuun 9,6:sta marraskuun 10,8:aan. Kuluttajien luottamus oli marraskuussa silti heikompi kuin keskimäärin vuodesta 1995 lähtien.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin osallistui 1 500 haastateltavaa.

Lähteet: YLE24