Nuorten siemennesteen laatu heikkenemässä

Nuorten suomalaismiesten siemennesteen laatu näyttää huonontuneen noin kymmenen viime vuoden aikana. Siemennesteen laatua selvitetään pitkässä seurantatutkimuksessa Turussa.

Kotimaa

Aamulehti kertoo käynnissä olevan seurantatutkimuksen alustavista tuloksista, joissa on havaittu, että hieman alle 20-vuotiailla miehillä siittiötuotanto on 30 - 45 prosenttia vähäisempää kuin noin kolmikymppisillä, hedelmällisillä miehillä.

Täysi varmuus muutoksesta saadaan runsaan kolmen vuoden kuluttua, kun tutkimus valmistuu Turun yliopistossa.

Suomalaisten miesten siemenneste on tähän asti ollut kansainvälisessä vertailussa korkealaatuista.

Huoli sperman laadun heikkenemisestä nousi esille, kun Tanskassa julkaistiin vuonna 1992 hälyttäviä tietoja siittiöiden määrän laskusta. Sen jälkeen samansuuntaisia tutkimustuloksia on saatu monessa maassa, mm. Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Kreikassa.

Tutkijat yrittävät selvittää nyt, miksi sperman laatu on huonontunut. Yhdeksi syyksi on löydetty poikalapsen äidin tupakointi raskausaikana. Esimerkiksi Kööpenhaminassa 40 prosenttia tutkituista nuorukaisista oli altistunut sikiöaikanaan äidin tupakoinnille.

Ympäristön kemikaalit ovat suuri ja tuntematon riskitekijä. Esimerkiksi EU:n alueella käytössä olevista kemikaaleista valtaosa on sellaisia, joiden vaikutusta hedelmällisyyteen ja sperman laatuun ei tunneta.

Lähteet: YLE24