Poliisin toimivaltuuksia lisätään

Poliisi on saamassa nykyistä suuremmat toimivaltuudet terrorismin torjunnassa, jos eduskunta hyväksyy lakimuutoksen.

Kotimaa

Tarkoituksena on, että poliisi saisi telekuunteluoikeudet terrorismin ennaltaehkäisyssä.

Tavoitteena on, että poliisi voisi tehdä myös todellisia valeostoja etenkin huume- ja rahanpesurikosten selvittämisessä ja käyttää virallisesti poliisin ulkopuolisia tietolähteitä.

Lakia muuttamalla pyritään vastaamaan poliisin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Uuden lain avulla halutaan tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden estämistä, paljastamista ja selvittämistä ja parantaa poliisin valmiuksia estää ennalta terrorismia.

Hallitus antaa poliisilain muutosesitykset eduskunnalle ensi viikon tiistaina. Tarkoituksena on saada uudistus voimaan ensi vuoden toukokuun alusta. Nykyisestä laista puuttuvat telekuuntelusäännökset Vaikka telekuuntelu onkin tietyissä tapauksissa mahdollista, nykyisessä poliisilaissa ei ole lainkaan telekuuntelua koskevia säännöksiä. Televalvonta terrorismin valmistelun estämiseksi tai paljastamiseksi ennalta ei ole liioin mahdollista. Kyse on ennen kaikkea ennaltaehkäisystä. Terrorismin torjunnassa ei enää pärjätä vain perinteisin jälkikäteisin toimintamenetelmin, kun terrori-isku on jo tapahtunut. Telekuunteluoikeuden laajentamisella pyritään estämään myös mahdollisia tietoverkoissa tapahtuvia terrori-iskuja. Valeostooikeudesta halutaan poistaa tulkinnanvaraisuus Valeosto on nykyisessä laissa määritelty poliisin tekemäksi ostotarjoukseksi. Tulkinnanvaraista kuitenkin on, salliiko laki esimerkiksi väärennetyn rahan tai huume-erän ostamisen. Tämä tulkinnanvaraisuus aiotaan poistaa sisällyttämällä lakiin oikeus tehdä valeostoja. Muutosta perustellaan muun muassa sillä, että pelkällä ostotarjouksella ei voida saada tietoa rikollisorganisaation rakenteesta tai myyntikanavista. Tarkoituksena on, että poliisi voisi käyttää selvää rahaa valeostossa. Valeosto-oikeutta laajennetaan myös niin, että valeosto olisi mahdollista sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien kuvien levityksessä. Käytännössä kyse on ennen muuta lapsipornon vastaisesta työstä. Hallituksen esityksessä tietolähteiden käyttö lisätään lakiin. Kyse on siis muun muassa siitä, että poliisi voisi virallisesti maksaa tietolähteilleen eli "vasikoille". Jotteivät tietolähteet paljastuisi verotustietojen kautta, nämä palkkiot olisivat esityksen mukaan verotonta tuloa. Palkkioiden maksamiseen halutaan varat budjetissa 100 000 euron määrärahat vuodessa. Lakiin ehdotetaan poliisille myös oikeutta siirtää tekeillä olevaan rikokseen puuttumista, jos se on välttämätöntä esimerkiksi tiedonhankinnan paljastamisen estämiseksi. Poliisille annetaan myös oikeus tehdä turvatarkastuksia poliisilaitoksissa. Tarkoituksena on, että pariinkymmeneen poliisiyksikköön tulisivat turvatarkastuslaitteet. . STT

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus