Kilpailuvirasto hyväksyi Vapo-kaupat

Kilpailuvirasto hyväksyy Metsäliiton Vapo-kaupan sillä ehdolla, että Metsäliiton omistaman Biowatin puupolttoaineliiketoiminnot erotetaan kaupasta ja myydään ne Biowatin johdolle.

talous

Lisäksi Kilpailuvirasto asetti Metsäliitolle ja Vapolle ehtoja markkinakäyttäytymisestä, minkä tarkoituksena on turvata uuden Biowatin toimintaedellytykset siirtymäajaksi.

Ehdoilla halutaan turvata energiaturpeen ja puupolttoaineiden markkinoiden toimivuutta. Lokakuussa julkistetun esisopimuksen mukaan valtio myy Metsäliitolle Vapon osakkeita 47:n miljoonan euron arvosta.

Kaupan toteutuessa valtion omistus Vapossa laskee noin 50:een prosenttiin. Kauppa vaatii vielä valtioneuvoston hyväksynnän.

Vuonna 2001 vastaava yritysjärjestely kaatui Kilpailuviraston kantaan.

STT