Sairaana työskentelystä infarktiriski

Työntekijöillä, jotka puurtavat sairaudestaan huolimatta töissä, on kaksinkertainen riski saada sydäninfarkti tai kuolla sydäntautiin verrattuna kotona sairauttaan poteviin.

Kotimaa

Työterveyslaitoksen ja Helsingin sekä Lontoon yliopistojen tuoreen tutkimuksen mukaan lyhyet sairauslomat saattavat suojata ylirasittunieden ja sairaiden työntekijöiden sydäntä.

Siksi pyrkimykset vähentää sairauspoissaoloja eivät saisi rohkaista töihin tuloon sairaana, professori Mika Kivi Työterveyslaitokselta sanoo.

Laaja tutkimusaineisto koostui brittityöntekijöistä. Tutkimuksessa seurattiin yli 5 000 virkamiehen terveydentilaa ja sairauspoissaoloja kolmen vuoden ajan.

Sairaana työhön tulevat useimmin johtavassa asemassa olevat miehet. Noin 17 prosenttia miehistä, jotka olivat joko ylirasittuneita tai joiden terveydentila ei ollut omasta mielestä hyvä, tuli töihin sairaudestaan piittaamatta.

Heillä ei ollut yhtään ainoaa sairauslomapäivää koko kolmen vuoden seuranta-aikana. Runsas 10 prosenttia työntekijöistä oli paljon sairauslomalla eli yli kaksi viikkoa vuodessa. Muilla sairauspoissaolopäiviä kertyi 1-14 päivää vuodessa.

Sairaana työhön tulevien työntekijöiden vaara saada sydäninfarkti tai kuolla sydäntautiin oli kaksinkertainen verrattuna yhtä terveisiin työntekijöihin, jotka olivat vuosittain sairauslomalla 1-14 päivää. Tupakoimattomuus ja hyvä ammattiasemakaan eivät suojanneet työssä sairaana puurtavia.

Sairaana työskentelyn arvellaan lisäävän pitkäkestoista kuormittumista ja stressiä. Tämän uskotaan edesauttavan sydän- ja verisuonitautien kehittymistä monellakin eri tavalla. Se voi aiheuttaa myös hetkellisiä voimakkaita kuormituspiikkejä, jotka voivat laukaista sydänkohtauksen.

STT