Juha Sihvola sai Lauri Jäntin säätiön palkinnon

Lauri Jäntin säätiön palkinto viime vuoden aikana julkaistusta korkeatasoisesta tietokirjasta on myönnetty professori Juha Sihvolalle.

kulttuuri

Sihvola sai palkinnon kirjastaan Maailmankansalaisen etiikka Otava). Palkinnon suuruus on 12 000 euroa. Palkinnon myöntäneen Lauri Jäntin säätiön hallituksen mielestä Sihvolan teos on monipuolinen katsaus antiikista meidän päiviimme asti vaikuttaneista etiikan perusteista ja sen käytäntöä koskeneista teorioista. Kirjan nimi viittaa sellaisten eettisten periaatteiden etsimiseen, joita voitaisiin soveltaa kaikkialla maailmassa kulttuureista ja uskonnoista riippumatta. Kirja käy läpi keskeisten ajattelijoiden - Aristoteleestä Grotiukseen, Cicerosta Kantiin ja Augustinuksesta John Rawlsiin - eettisiä käsityksiä sovittaen niitä myös meidän aikamme ongelmiin ja kriiseihin. Palkitsijoiden mukaan Sihvola osoittaa selvästi, miten globaali etiikka voi huoleti nojata filosofian traditioon, vaikkei sitä orjallisesti noudattaisikaan vaan soveltaisi sitä luovasti. Professori Jaakko Hämeen-Anttila sai kunniamaininnan, 4 000 euroa, teoksestaan Islamin käsikirja.

STT