Rajavartijoille halutaan lisää valtuuksia

Rajaseutujen ja saariston asukkaiden turvallisuutta koetetaan parantaa lisäämällä rajavartiolaitoksen valtuuksia. Hallitus esittää rajavartijoille oikeutta suorittaa poliisitehtäviä, muun muassa pitää järjestystä poliisin sijasta.

Kotimaa

Lisäksi rajavartiolaitos voisi toteuttaa tehtäviinsä liittyvän kattavan rikosasian esitutkinnan ja ottaa ajokortin pois rattijuopumuksesta epäillyltä.

Oikeutta telepakkokeinoihin, peitetoimintaan tai valeostojen tekemiseen ei ole tulossa.

Rajavartiomiehen toimivaltuuksien saamiseksi pitäisi kuitenkin tulevaisuudessa käydä vuoden mittainen koulutus nykyisen kuuden kuukauden opiskelun sijasta.

Esitykset ovat osa laajaa lakipakettia, joka lähti valtioneuvostolta eduskunnalle torstaina.

Koko rajavartiolainsäädäntö uudistetaan, sillä vuonna 1999 tehty lainsäädäntöuudistus on todettu pulmalliseksi niin rajavartiolaitoksen oman toiminnan kuin viranomaisyhteistyönkin kannalta.

Lähteet: STT