Tuore väitöskirja avartaa Edith Södergranin runoilijakuvaa

Vesa Haapala on tehnyt ensimmäisen suomenkielisen väitöstutkimuksen modernistirunoilija Edith Södergranin (1892 - 1923) tuotannosta.

kulttuuri

Haapala on keskittynyt väitöskirjassaan Södergranin esikoisteokseen Dikter. Se oli aikoinaan modernin runouden läpimurtoteos Suomessa. Haapalan mukaan jo Södergranin esikoisteoksessa näkyvät runoilijalle ominaiset piirteet: säkeen vapautuminen mitasta, runon useat puhujaäänet sekä monipuolinen kuvallisuus. Nämä rakenteelliset tekijät kehittyvät edelleen Södergranin myöhemmässä tuotannossa ja jäävät keskeiseksi perinnöksi 1900-luvun modernille suomalaiselle lyriikalle. Haapalan väitöstutkimus nostaa esiin Södergranin tuotannon yhteydet saksalaisen filosofin Friedrich Nietzschen taidenäkemyksiin. Nietzschen ajatukset taiteesta elämän esteettisenä oikeuttajana ovat erityisen merkittäviä Södergranin tuotannossa. Aikaisempi tutkimus on painottanut nietzscheläisten ainesten läpimurtoa vasta kokoelmassa Septemberlyran (1918), mutta Haapala osoittaa, miten yksityiskohtainen vuoropuhelu saa alkunsa jo Dikter-kokoelmassa.

Lähteet: Radion kulttuuriuutiset