Lapset kalleimpia kaupunkien sosiaalitoimille

Lasten päivähoito ja esiopetus nielevät nykyisin kaupunkien sosiaalitoimen rahoista noin puolet. Jatkossa suurimmat menoerät tulevat kuitenkin vanhuspalvelujen kustannuksista.

Kotimaa

Vuonna 2003 vanhuspalvelujen kustannusten osuus oli keskisuurissa kaupungeissa 21 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat väestön ikääntymisen myötä.

Vastaavasti lasten palvelujen kustannukset kasva, koska lasten lukumäärä ei väestöennusteiden mukaan tule kasvamaan.

Yhteensä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon vuosikustannukset olivat keskimäärin 2259 euroa per asukas.

Tiedot käyvät ilmi kaupunkien sosiaalikustannusten vertailusta, jossa olivat mukana Hämeenlinna, Kerava, Lohja, Porvoo, Raisio ja Rovaniemi.

YLE24