1. yle.fi
  2. Uutiset

Lama tuplasi nuorukaisten itsemurhat

15 - 19-vuotiaiden poikien itsemurhat yli kaksinkertaistuivat laman alkuvuosina 1990 - 1991, käy ilmi vielä julkaisemattomasta väitöstutkimuksesta.

Kotimaan uutiset

Tapaturmatutkija Ville Mattila arvioi Aamulehdessä, että taustalla on perheiden ahdistus ja taloudellinen ahdinko.

Laman aikana itsemurhan teki vuosittain 47 poikaa sadastatuhannesta, kun muina tutkimusvuosina 1971 - 2002 luku oli noin 20. Samanikäisten tyttöjen itsemurhat eivät vastaavasti lisääntyneet.

Kaiken kaikkiaan 10 - 19-vuotiaiden suomalaisnuorten itsemurhien määrä on pysynyt samalla tasolla vuosina 1971 - 2002.

Sen sijaan lasten ja nuorten tapaturmakuolemat ovat lähes puolittuneet Suomessa vuosina 1971 - 2002. Lasten ja nuorten murhat ja tapot ovat pysyneet Suomessa hyvin alhaisella tasolla, vaikka monissa muissa länsimaissa ne ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.

Huono koulumenestys liittyy tapaturmariskiin

Tutkimuksesta käy ilmi myös, että koulussa huonoimmin menestyneillä pojilla on nelinkertainen tapaturmakuoleman riski verrattuna parhaiten menestyviin. Vastaavaa ilmiötä ei tyttöjen osalta havaittu.

Tutkija muistuttaa kuitenkin, ettei huono koulumenestys ole syy tapaturmaisiin kuolemiin, mutta se liittyy silti usein elämänpolkuun, joka johtaa tapaturmiin.

Kohonneeseen tapaturmakuoleman riskiin liittyy pojilla myös alkoholinkäyttö ja tupakointi.

Myös perhemalli liittyy kohonneeseen riskiin. Lapsilla ja nuorilla, jotka elävät muussa kuin ydinperheessä, on lähes kaksinkertainen riski kuolla tapaturmaisesti.

Tutkimusaineisto käsitti 75 000 suomalaisnuorta. Tutkimuksessa tapaturmakuolemiksi laskettiin myös murhat ja itsemurhat.

Lähteet: YLE24

Lue seuraavaksi