Parjanne: Kunnille oma hankintayhtiö

Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne perustaisi kunnille oman hankintayhtiön valtion yhteishankintayhtiön Hansel Oy:n malliin. Parjanteen mukaan hankintalain jatkuva kiristyminen johtaa siihen, että kunnat joutuvat kilpailuttamaan yhä enemmän.

Parjanteen mielestä jatkuvan kilpailuttamisen myötä asioiden tarkoituksenmukainen hoitaminen tulee hankalaksi ja byrokratia kasvaa.

Jo nyt kilpailuttaminen tuottaa suuria vaikeuksia. Asiantuntemus ei kunnissa riitä, ja siksi kunnat joutuvat tuon tuosta selvittämään hankintapäätöksiään markkinatuomioistuimessa, Parjanne arvioi.

Kuntien pitää kilpailuttaa lähes kaikki hankintansa. Tavoitteena kilpailutusvelvoitteella on taloudellisuuden ja tehokkuuden lisääminen ja sitä kautta syntyvä julkisten varojen säästäminen.

Lain mukaan vain vähäiset hankinnat voidaan tehdä ilman kilpailuttamista.