Suomen Pankki laski hieman kasvuennustettaan

Suomen Pankin arvio tämän vuoden talouskasvusta on 3 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin pankin joulukuisessa ennusteessa.

talous

Sen sijaan ensi vuodelle SP ennustaa 2,9 prosentin kasvua, kun edellinen arvio oli 2,7 prosenttia. Vuodelle 2007 SP ennakoi 2,6 prosentin kasvua.

Pankin mukaan kasvua rajoittavat mm. työvoiman saatavuus ja kotimaisen tuotantokapasiteetin määrä. Työmarkkinoilla avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut, mutta työttömyys on pysynyt korkealla. Ongelmat ammattitaitoisen työvoiman saannissa alkavat lisääntyä hiljalleen.

Työttömyysaste laskee hitaasti. SP uskoo sen olevan tänä vuonna 8,6 ja ensi vuonna 8,5 prosenttia. Vuonna 2007 työttömyysprosentti lienee 8,4.

Liikanen: Kasvu jatkuu ainakin vuoteen 2006 Suomen talouskasvu piristyi vuonna 2004 yli odotusten ja se jatkuu melko vahvana myös tulevina vuosina, sanoo Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Vuoden 2006 jälkeen kasvu tulee kuitenkin hidastumaan selvästi, ellei tuottavuus parane selvästi ja työllisyysaste nouse, Liikanen arvioi. Suomen Pankin ennusteen mukaan tarjontarajoitteet uhkaavat heikentää talouden kasvua. Tämä näkyy selvimmin tuonnin kasvuna. Sen seurauksena vaihtotaseen ylijäämä on puolittunut vuodesta 2000. Normaalisti inflaatiopaineet voimistuvat, kun talouskasvu alkaa törmätä tarjontarajoitteisiin. Tästä ei Suomessa Liikasen mukaan ole vielä merkkejä. Myös työmarkkinoiden ongelmat ovat pahentuneet. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut samalla kun työttömyys on pysynyt korkeana. Yhtenä erikoisena kasvun rajoitteista Liikanen pitää tonttipulaa, joka haittaa vakavasti kokonaiskysynnän kasvulle tärkeää rakennusalaa ja asuntotuotantoa. Hänen mukaansa tonttipula vaikuttaa osaltaan siihen, että asuntotuotannon kasvu tänä vuonna ehkä puolittuu viime vuodesta. Euron vahvistuminen osaltaan hillinnyt inflaatiopaineita ja pitänyt korkotasioa hyvin alhaisena. Vahvalla eurolla on kuitenkin ollut myös kielteisiä vaikutuksia vientiin. YLE24 Suomen Pankin tiedote (siirryt toiseen palveluun)