Luottamus talouteen heikkeni huhtikuussa

Tilastokeskuksen laskema kuluttajien luottamusindikaattori laski huhtikuussa lukemaan 13,5. Maaliskuussa vastaava luku oli 16,4. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna odotukset ovat kuitenkin hienoisesti kirkastuneet.

talous

Kansan näkemykset työllisyydestä, maan taloustilanteesta ja omista säästämismahdollisuuksista ovat kuukaudessa synkistyneet. Sen sijaan oman taloudellisen tilanteen heikkenemiseen ei uskottu.

Usko omaan talouteen siivitti kotitalouksien asunnon ostoaikeita. Säästäminen sijoitusrahastoihin oli myös kasvussa.

Kuluttajista 27 prosenttia uskoi huhtikuussa, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Lähes viidennes arvioi puolestaan taloustilanteen huononevan.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti vajaa kolmannes kuluttajista. Vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Teollisuuden näkymät heikkenivät Teollisuuden luottamusindikaattori jäi huhtikuussa pistelukuun +3, kun se oli maaliskuussa +5. Pääsyynä laskuun oli valmistuotevarastojen kasvu. Indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on +2. Teollisuuden suhdannetilanne on säilynyt vielä kohtalaisena huhtikuussa. Kapasiteetin käyttöasteen lasku, varastojen kasvu ja tuotannon kasvuodotusten vaimeneminen kertovat kuitenkin kysynnän olleen odotettua heikompaa. Rakennusalalla ja palveluyrityksissä odotukset kuitenkin paranivat huhtikuussa jonkin verran, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoi tiedotteessaan keskiviikkona. Kuukausittaiseen kyselyyn osallistui noin 500 yritysjohtajaa. Startel, YLE24