1. yle.fi
  2. Uutiset

Tuomioja perää sanavapauden rajoja

Ulkoministeri Erkki Tuomioja paheksuu nettisivuillaan lehdistön perusteetonta kiinnostusta poliitikkojen yksityiselämään, joka menee jo julkisen juoruilun ja tirkistelyn puolelle.

Kotimaan uutiset

Sananvapautta säätelee rikoslaki, jonka mukaan poliitikon yksityiselämää loukkaavaa ei ole sellaisen tiedon tai vihjauksen levittäminen, jolla voi olla merkitystä hänen työnsä arvioinnin kannalta, jos se on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

Tuomiojan mukaan lehdistö tulkitsee tätä tulkinnanvaraista lakia niin, että poliitikkojen kaikilla tekemisillä, myös yksityisillä, on yhteiskunnallista merkitystä. Siten siitä kertominen ei loukkaa yksityisyyden suojaa.

Tuomioja ei hyväksy tätä. Hän haluaa pikaista täsmennystä siihen, mitkä poliitikkojen elämän politiikan ulkopuoliset asiat ovat julkisia.

Hän itse lukee tällaisiksi asioiksi poliitikkojen taloudelliset kytkökset sekä muutokset terveydentilassa ja siviilisäädyssä.

Sen sijaan ihmissuhteisiin liittyvä uutisointi on Tuomiojan mielestä tirkistelyä, jossa tunkeudutaan ei vain poliitikon vaan myös muidenkin ihmisten yksityisyyden alueelle.

Hän on erityisen huolissaan Helsingin Sanomien päätoimittajan Janne Virkkusen laatimasta pääkirjoituksesta, jossa tämä Tuomiojan mukaan puolustelee lehdostön oikeutta juoruiluun.

Tuomioja uskoo median muuttumisen johtuvan politiikan heikkoudesta yhteiskuntaa ravistelevan murroksen edessä, jossa uusliberalistiset arvot ja toimintatavat ovat saaneet yliotteen. Median pinnallisuus ja kyynisyys vastaavat ajan henkeä.

Politiikka on 1970-luvun jälkeen muuttunut hallinnoinniksi ja puolueiden väliset rajat ovat hämärtyneet. Todellinen vallankäyttö ja aloiteoikeus ovat siirtyneet talouselämälle. Tätä kautta kansalaiset ovat menettäneet kiinnostustaan ja luottamustaan politiikkaan, Tuomioja analysoi.

Jos politiikka ei kiinnosta kansalaisia, lehdistön pitää levikkinsä taatakseen tukea lukijoidensa politiikanvastaista henkeä. Tämä taas vahvistaa politiikanvastaisuutta.

Tässä tilanteessa lehdistön ei kannata kirjoittaa itse politiikasta, vaan keskittyä poliitikkoihin henkilöinä ja ottaa käyttöön osittain sensaatiolehdistön keinot. Politiikan arvostus heikkenee tämän itseään ruokkivan kierteen takia entisestään, Tuomioja arvioi.

Kierteen katkaisemiseksi Tuomioja haastaa poliitikot palauttamaan politiikan politiikkaan, ja median keskittymään poliitikkojen vallankäytön valvontaan, mikä medialle demokratiassa kuuluu. Tämä on Tuomiojan mielestä parempi vaihtoehto, kuin poliitikkojen yksityisyyden suojaaminen lakeja tiukentamalla.

YLE24, STT

Lue seuraavaksi