Suomen varoja Vietnamin maaseudun hyväksi

Vietnam on ollut 1980-luvulta lähtien Suomen kehitysyhteistyön tärkeimpiä ja parhaiten menestyneitä kohdemaita. Yksi kenttäprojekteista kehittää Keski-Vietnamin Quang Trin maakunnan perusinfrastruktuuria.

Ulkomaat

Suomi on kasvattanut Vietnamin vuotuista tukea määrätietoisesti ja ulkoministeriö uskoo sen yltävän kymmeneen miljoonaan euroon jo tänä vuonna. Kehitysyhteistyöllä alkaa olla myös historiaa, sillä ensimmäinen suomalaishanke, telakkaprojekti Haiphongissa, alkoi jo vuonna 1979.

Vietnamin kehitysyhteistyöstä muistetaan yleensä ainakin vesiprojekti. Vesihuoltoa ja saniteettioloja kehitetään toki edelleen, mutta sen lisäksi Suomen ulkoministeriöllä on tällä hetkellä eri puolilla Vietnamia käynnissä parikymmentä hanketta.

Nykyään pääasialliset toimialueet vesihuollon ohella ovat maaseutu ja metsien kestävä käyttö. Tehtävää siis riittää.

Onneksi vietnamilaiset eivät ole jatkossakaan yksin, sillä Suomen kehityspoliittisen ohjelman mukaan Vietnam on yksi niistä pitkäaikaisista yhteistyömaista, joihin kehitysapu tullaan keskittämään.

Quang Trin maaseutuhanke Keski-Vietnamissa käynnistettiin vuonna 1997 Suomen ja Vietnamin hallitusten yhteistyönä. Paikallisena osapuolena ovat seudun asukkaat, järjestöt ja paikallishallinto. Ylimmällä tasolla yhteistyötä tekevät Suomen ulkoministeriö sekä Vietnamin suunnittelu- ja investointiministeriö. Vietnamilaisilta pulppuaa ideoita Yksi suomalaisista on teknisen avun koordinaattori Jussi Ojala, joka on kaksi viime vuotta valvonut paikan päällä, kuinka suomalaisten veronmaksajien rahoja käytetään. - Pyrimme täällä poistamaan köyhyyttä osallistavan suunnittelun ja toteutuksen kautta. Kun kyselemme viljelijöiltä, kyläläisiltä ja virkamiehiltä heidän ideoitaan toimenpiteistä, joilla köyhyyttä voitaisiin vähentää, sieltä pulppuaa mielipiteitä. Se on ollut henkisesti palkitsevaa, Ojala kertoo. Quang Trin alue Keski-Vietnamissa ei ole helppo työmaa, sillä se oli pitkään yksi Vietnamin köyhimmistä. Suurin syy köyhyyteen on ollut sota. Quang Trissä käytiin Vietnamin sodan ankarimmat taistelut ja Yhdysvaltain lentokoneet kylvivät maakuntaan tonneittain räjähteitä. Sodan ympäristömyrkyt vaikuttavat luonnossa yhä ja tulvat koettelevat eroosiosta kärsivää tienoota vuosittain. Vaikutus on suuri, koska Quang Trin maakunnassa pääasiallinen tulonlähde on maanviljelys. Maata ei kuitenkaan riitä kaikille, joten moni elää köyhyydessä. Alueen asukkaat ovat paluumuuttajia, jotka asettuivat maakuntaan oltuaan evakossa - useimmiten Etelä-Vietnamissa - sodan ajan. Kommunikaatio sujuu kieliongelmista huolimatta

Paitsi seudun historia, myös vietnamilaisuus tuo kehitysyhteistyöhön haasteita. Maaseutuhankkeessa ei toistaiseksi työskentele vietnamia taitavia suomalaisia, joten kontaktit ovat tulkin ja muiden välikäsien varassa.

- Monikulttuurisissa palavereissa ilmenee näkemyseroja, hankkeen junioriasiantuntija Liisa Perkkiö muistuttaa.

Jussi Ojala on samaa mieltä, mutta haluaa ennen kaikkea korostaa Keski-Vietnamin hyviä puolia.

- Moni asia Vietnamissa on paremmin kuin muissa yhteistyömaissamme. Vietnamilaiset toteuttavat yhdessä sovittuja projekteja uskomattomalla tehokkuudella, Ojala sanoo.

- Tämä väki tekee hullun lailla töitä yötä päivää. Me suomalaiset katsomme, että työ tulee laadullisesti oikein tehdyksi ja valtioiden sopimien periaatteiden mukaan.

Myös paikalliset yhteistyökumppanit kehuvat kommunikaation suomalaisten kanssa sujuvan paremmin kuin Vietnamin omien valtiollisten organisaatioiden kanssa.

Quang Trissa Suomen tehtävänä on muun muassa kehittää perusinfrastruktuuria ja tukea uusien elinkeinojen syntymistä. Avunantajamaana Suomi täydentää toiminnallaan Vietnamin omia sosio-ekonomisia pyrkimyksiä.

Santtu Natri (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: >>> Tehokasta apua pienillä projekteilla