Opintiehen suhtaudutaan myönteisemmin

Peruskoulun kuudesluokkalaiset suhtautuvat yhä myönteisemmin oppimiseen, ilmenee Opetushallituksen teettämästä tuoreesta tutkimuksesta.

Kotimaa

Sen mukaan suurin muutos on tapahtunut siinä, miten oppilaat kokevat itsensä lukijoina. Myös kuudesluokkalaisten itsetunto on kohentunut.

Lukuvuonna 2002-2003 toteutettu tutkimus osoittaa, että osaamisen taso on parantunut vuonna 1996 tehdystä edellisestä arvioinnista. Vertailuissa tarkasteltiin oppilaiden päättelytaitoja ja matemaattista ajattelua.

Suomalaisten koulujen välillä havaittiin tutkimuksessa eroja, mutta ne eivät ole kansainvälisiin tuloksiin nähden suuria. Koulun osuus selittää osaamistasosta runsaan kymmeneksen.

Osaamistasoon vaikuttavat vahvasti oppilaiden uskomukset itsestään oppijoina. Myös vanhempien koulutustasolla on tässä merkityksensä.

Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamaan arviointiin osallistui yli 4 000 oppilasta liki kahdesta sadasta koulusta.

Lähteet: YLE24