1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kulttuuri

Esperantonkielistä taidetta esitellään Helsingissä

Esperanton kielellä tehdään taidetta ympäri maailmaa. Suomessa tunnetaan esperantoksi laulava rock-yhtye Dolchamar. Esperantonkielinen kulttuuri esittäytyy lauantaina Helsingissä alkavalla festivaalilla.

kulttuuri

Esperanto luotiin vuonna 1887 kansainväliseksi kieleksi. Samalla alkoi syntyä myös esperantonkielistä kulttuuria. Yksi Esperanto-festivaalin osallistujista on espanjalainen runoilija Jorge Camacho, joka osaa myös suomea, mutta kirjoittaa runonsa esperantoksi.

- Kirjoitan runoja sekä esperantoksi että espanjaksi. Opin esperantoa yli 20 vuotta sitten, ja se on tavallaan toinen äidinkieleni. Aloitin esperanton opiskelun vuonna 1981. Olen aina ollut kiinnostunut kielistä ja koodeista. Esperanto vaikutti helpolta, toisaalta se outoudessaan kiehtoi minua.

Esperanto sopii runoilemiseen, sillä se on nuorempi kieli, ja uudet asiat kiinnostavat minua. Vaikka markkinat ovat pienemmät, ne ovat kuitenkin kansainvälisemmät kuin espanjaksi kirjoittavalle.

Esperanton kirjallisuuden historia on lyhyempi, vain 120 vuotta. Esperanto käyttää kuitenkin lähtökohtanaan koko maailman kirjallisuutta. Olen saanut vaikutteita monenlaisesta kirjallisuudesta, en vain esperanton kielellä kirjoitetusta.

Esperantossa ei ole murteita, kun se on kansainvälisessä käytössä. Se on kuitenkin elävä kieli, jota ihmiset puhuvat, ja siihen tulee jatkuvasti uusia sanoja. Se kehittyy kuten kaikki elävät kielet maailmassa. Jos kieli on elävä, sillä voidaan tehdä myös taidetta", kertoo runoilija Jorge Camacho

Esperanton kielen kehittänyt Ludwig Zamenhof perusti myös esperantonkielisen kirjallisuuden kääntämällä maailmankirjallisuutta esperanton kielelle. Tämä kehitti kielen ilmaisukykyä ratkaisevasti.

Ensimmäinen esperantoksi kirjoitettu romaani ilmestyi yli sata vuotta sitten. Tähän mennessä esperantoksi on kirjoitettu jo yli viisitoistatuhatta kirjaa. Suomessa sen sijaan esperantoksi on kirjoitettu melko vähän, kertoo festivaalin järjestäjä Riitta Hämäläinen.

- Suomessa ei kovin paljon kirjoiteta kaunokirjallisuutta esperantoksi, mutta meillä on yksi suomalainen runoilija Tampereen seudulta, nimeltään Anja Karkiainen. Suomessa taas tehdään innokkaasti musiikkia, jossa sanoitukset ovat esperantoksi. Meiltä löytyy tällä hetkellä maailman ehkä kuuluisin esperantobändi, Dolchamar, joka on kotoisin Porvoosta.

Radion kulttuuriuutiset

Lue seuraavaksi