Uudistettu poliisilaki astui voimaan

Poliisin valtuudet laajenevat tästä päivästä alkaen. Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden turjunnan tehostamiseksi tehdyt lainmuutokset sallivat esimerkiksi telekuuntelun, valeostot ja peitetoiminnan entistä laajemmin.

Kotimaa

Poliisi voi vastaisuudessa esimerkiksi käyttää ulkopuolista henkilö tietolähteenä, niin sanottuna vasikkana, jolle maksetaan vihjepalkkio. Tietolähteitä on käytetty ennenkin, mutta nyt asia on kirjattu ensi kertaa lakiin.

Uusien lakien mukaan poliisilla on lisäksi valtioneuvoston päätöksellä saada puolustusvoimilta virka-apua.

Sisäministeri Kari Rajamäki (sd.) perusteli Ylen tv-uutisille muutostarvetta sanoen poliisin keinojen ja ennaltaehkäisytoimien jääneen Suomessa selvästi jälkeen muista EU-maista.

- En voinut pitää kestävänä tilannetta, jossa Suomi poikkeaisi näin muista maista, hän sanoi.

Lainmuutoksella oli kiire, sillä poliisin lisävaltuudet haluttiin käyttöön jo elokuussa alkaviin yleisurheilun MM-kisoihin. Lakiesityksestä jätettiin pois kaksi rajausta sen voimaantulon nopeuttamiseksi. Lakia arvostellaan tulkinnanvaraiseksi Arvostelijoiden, esimerkiksi kansanedustajan ja eduskunnan lakivaliokunnan poheenjohtajan Tuija Braxin (vihr.) mukaan laki on liian epätarkka ja tulkinnanvarainen. - Jotkut pykälät on niin epämääräisesti kirjoitettu, että poliisimiehen tai aianajajanpitää sitten lähteä etsimään eduskunnan asikirjoja ja hallituksen esityksen perusteluita löytääkseen, mitä oikeasti on tarkoitettu, Brax arvosteli. Brax arvosteli lisäksi, että viranomaisille annetut oikeudet saattavat joskus tulevaisuudessa, erilaisessa yhteiskuntatilanteessa, tarjota mahdollisuuksia väärinkäytöksiin. Hänen mukaansa terrorismia ei myöskään lopulta nujerreta poliisin toimivaltuuksilla, vaan aivan toisilla keinoilla. Oikeusoppineiden mielestä jatkuvat kiireelliset lisäykset poliisilakiin ovat olleet haitaksi. Rikosoikeuden professori Ari-Matti Nuutila sanoo uskovansa, että lisää valtuuksia varmasti tarvitaan. - Ongelma on vain se, että niitä tulee eduskuntaan tipoittain ja mitään kokonaiskuvaa siitä, minkälaisia kokonaisvaltuuksia poliisilla tulisi olla ei ole, hän sanoo. Asianajaja Matti Wuori taas kaipaisi ennen lainmuutoksia periaattellista keskustelua siitä, minkä rajojen yli esivaltaa ei voida oikeusvaltiossa päästää. Hän pelkää näiden rajojen jo ylittyneen. YLE24, STT