Kuntaliitto: Ongelma tonttituotannossa

Tonttipulaa kasvavissa kaupungeissa ei Suomen Kuntaliiton mukaan ratkaista kuntien kaavoituspakolla. Sen sijaan pitäisi tarttua kuntien tonttituotannon ongelmiin.

Kotimaa

Kuntaliiton mukaan esimerkiksi kaavavalitusten käsittelyaikoja voitaisiin lyhentää olennaisesti lisäämällä hallinto-oikeuksien resursseja. Myös jatkovalitusoikeuden rajoittamista on Kuntaliiton mukaan selvitettävä.

Kuntaliiton mielestä niin ikään kuntien kaavoituskäytäntöjä voidaan tehostaa muun muassa tekemällä yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Maan käytön kokonaisuuden ohjauksen on kuitenkin säilyttävä kunnilla.

Lisäksi eri viranomaisten keskinäistä yhteistyötä tulee Kuntaliiton mielestä kehittää.

Kaavoituspakkoa lääkkeeksi kaupunkien tonttipulaan ovat esittäneet mm. pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) ja valtiovarainministeri Antti Kalliomäki (sd.).

STT