Inarin kiistellyt hakkuut jatkuvat

Metsähallitus jatkaa hakkuita Inarin kiistanalaisilla metsätalousmailla. Hakkuut on aloitettu myös neuvotteluiden ajaksi rauhoitetulla 90 000 hehtaarin alueella Nellimissä.

Kotimaa

Metsäyhtiö Stora Enso toivoi, että sopu hakkuu- ja laidunalueista löytyisi seisokin aikana.

Neuvottelut raukesivat kesäkuussa, kun alueen paliskunnat ja metsähallitus eivät päässeet sopuun hakkuiden vähentämisestä tärkeimmillä porojen talvilaidunmailla.

Sovun kariutumisesta huolimatta Stora Enso aikoo ostaa Inarista hakattua metsää.

Myös Greenpeace tuki poronhoitajien vaadetta ja perusti alueelle leirinsä protestoidakseen Metsähallituksen hakkuita, jotka sen mukaan tuhoavat ikimetsiä ja porojen laitumia.

Hakkuut heikentävät porojen talvilaitumia, sillä poroille tärkeä männyn naava on runsaimmillaan ikimetsissä.

STT, YLE24