Koe uusi yle.fi

Öljylämmityksestä luopuville ehkä tukea

Valtio saattaa alkaa tukea pientalojen siirtymistä öljylämmityksestä puupellettilämmitykseen. Tukea harkitaan energia- ja ilmastostrategiaa hiovassa ministerityöryhmässä, kertoo maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja (kesk.).

Kotimaa

Ministeriryhmä hakee energia- ja ilmastostrategiaan keinoja, jotka edistävät uusiutuvan energian kuten puun käyttöä Suomessa.

Korkeaojan mukaan öljyn hinnan nousu sekä hiilidioksipäästöjen vähentämiseen tähtäävä päästökauppa kohentavat puun kilpailukykyä, mutta myös valtion rahoittamia kannusteita tarvitaan.

Puun merkitystä energiantuotannossa vankistaa sekin, että puulla jouduttaneen korvaamaan turvetta energiantuotannossa. Päästökauppa heikentää turpeen kilpailukykyä muihin polttoaineisiin verrattuna, koska turpeen polton hiilidioksidipäästöt ovat korkeat.

Suomessa on arviolta neljännesmiljoona omakotitaloa tai rivitaloa, joita lämmitetään öljyllä.

Uusiutuvan energian käyttöä kannustavat tuet ovat osa rahoituskokonaisuutta, jota energia- ja ilmastostrategiaa valmisteleva ministeriryhmä parhaillaan ratkoo.

Korkeaojan mukaan rahoitusesitys menee hallituksen talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan ennen kuin energia- ja ilmastostrategia menee selonteon muodossa eduskuntaan. Eduskunnan on määrä saada selonteko marraskuussa.

Lähteet: STT