Kuluttajien luottamus laskussa

Kuluttajien luottamus Suomen talouteen ja työttömyyden vähentymiseen on kääntynyt laskuun.

talous

Kuluttajien luottamusindikaattori notkahti syyskuussa 10,8:aan elokuun 13,6:sta. Indikaattori alitti samalla pitkän ajan keskiarvonsa, ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajabarometrista.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät hieman syyskuussa elokuuhun verrattuna.

Omaan talouteensa ja mahdollisuuksiinsa säästää kuluttajat uskoivat edelleen, vaikka valtion talous ja työtilanne epäilyttivätkin.

Inflaation kasvua uumoiltiin eikä kestotavaroiden ostamista pidetty syyskuussa yhtä kannattavana kuin edelliskuussa.

Syyskuussa Suomen talouden kohentumiseen uskoi 25 prosenttia kuluttajista ja heikentymiseen puolestaan 28 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa edelleen 28 prosenttia kuluttajista, mutta aiempaa hieman useampi eli 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

41 prosenttia kuluttajista uskoi työttömyyden lisääntyvän seuraavan vuoden aikana. 28 prosenttia luotti työttömyyden vähenemiseen.

Kuluttajat arvelivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,6 prosenttia vuoden kuluessa. Elokuussa arvio oli 2,2 prosenttia ja vuosi sitten 1,8 prosenttia.

Kotitalouksilla oli silti yhä runsaasti aikeita muun muassa sisustaa kotia ja hankkia kodintekniikkaa. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajista 76 prosenttia piti ajankohtaa hyvänä lainan ottamiselle ja 16 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi syyskuussa kannattavaksi 60 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 61 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

YLE24

Lähteet: Tilastokeskuksen tiedote