Kalliissa hoidoissa 1 500 potilasta

Erityisen kalliin hoidon piirissä oli viime vuonna runsaat 1 500 potilasta. Kustannuksista yli kolmasosa kertyi psykiatristen sairauksien hoidosta, käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriölle tehdystä selvityksestä.

Kotimaa

Lastentautien osuus erityisen kalliista hoidoista oli noin viidennes.

Erityisen kalliiksi hoidoksi katsotaan sellainen, jonka kustannukset ovat yli 80 000 euroa vuodessa potilasta kohden. Yksittäisistä diagnooseista suurimmat kustannukset aiheutti skitsofrenian hoito, noin 42 miljoonaa euroa. Muita kalliita hoitoja ovat aikuisten ja lasten leukemian hoito, joka maksaa vuosittain noin 16 miljoonaa euroa. Saman verran käytetään pienten keskosten ja vastasyntyneiden epämuodostumien hoitoon. Sairaanhoitopiirien johtaja- ja hallintoylilääkärit katsoivat erityisen kalliiden hoitojen olevan potilaille niin elintärkeitä, että niiden järjestämiseen oltiin valmiita käyttämään tarvittaessa lisämäärärahoja. He eivät pitäneet erityisen kalliiden hoitojen rahoitusvastuun siirtoa valtiolle tarpeellisena. He toivoivat kuitenkin, että erityisen yllättävissä ja poikkeuksellisen suuret kustannukset aiheuttavassa tilanteissa voitaisiin anoa tilapäistä avustusta valtiolta. YLE24, STT