TV-uutisten kysely: Halosella niukka johto

TV-uutisten tuoreimman mielipidemittauksen mukaan vasemmiston presidenttiehdokkaan Tarja Halosen takana on 55 prosenttia haastatelluista. Keskiviikkona ja torstaina tehtyjen kyselyjen mukaan kokoomuksen Sauli Niinistöä kannatti 45 prosenttia vastanneista.

Kotimaa

Halosella on niukka johto, jos virhemarginaali otetaan huomioon. Taloustutkimus Oy:n mielipidemittauksen keskimääräinen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen.

Kun mahdollinen virhe otetaan huomioon, Halosen kannatus on 52 - 58 prosenttia ja Niinistön kannatus on 42 - 48 prosenttia. Pienimmillään ero on siis neljä prosenttiyksikköä eli noin 120 000 ääntä. Kun tutkimuksessa 15 prosenttia ei halunnut kertoa kantaansa, jopa noin 450 000 äänestäjän mielipide on arvoitus. Vaalista voi näin tulla tasainen. Kyselyn mukaan naiset ovat vahvasti Halosen kannalla. Kyselyyn vastanneista naisista kaksi kolmasosaa (66 prosenttia) äänestää Halosta. Niinistö on sen sijaan Halosta suositumpi miesten keskuudessa. Kyselyn mukaan miehistä 56 prosenttia äänestää Niinistöä. Ehdokkaat ovat saaneet mielipidemittauksessa odotetusti kannatusta Vanhasen ja Hautalan kannattajilta. Mittauksen mukaan keskustan äänestäjistä 76 prosenttia kannattaa Niinistöä ja 24 prosenttia Halosta. Vihreistä äänensä antaa Haloselle 78 prosenttia ja Niinistölle 22 prosenttia. Ehdokkaan vasemmistolainen tai porvarillinen näkemys on tärkeää 58 prosentille vastaajista. Jo ennakkoon äänensä antaneista vastaajista Halosta kannattaa 59 prosenttia, Niinistöä 41 prosenttia. Ennakkoon äänestäneitä on tutkimuksessa 469 henkilöä. Kyselyn mukaan sunnuntain vaalin äänestysprosentti on nousemassa korkeaksi. Vastaajista 78 prosenttia sanoi äänestävänsä aivan varmasti. Kyselyissä varmojen äänestäjien osuus on usein kuitenkin todellista äänestysprosenttia korkeampi. Kyselyssä haastateltiin 1480 henkilöä 25. - 26. tammikuuta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi. Tutkimus on tehty puhelinhaastatteluina atk-avusteisella haastattelujärjestelmällä.

Perjaantaiaamuna julkaistu Helsingin Sanomien kysely puolestaan povaa Haloselle 51 prosentin, ja Niinistölle 49 prosentin kannatusta. Kyselyjen tuloksia ei voi verrata keskenään.

Lähteet: YLE24